Στείλτε μας το μήνυμά σας

Εταιρία

Εστιάζοντας στις πιο κρίσιμες ανάγκες της εποχής μας, και συγκεκριμένα στον τομέα της επικοινωνίας και της διαφήμισης, η Datahost απλουστεύει τις διαδικασίες αυξάνοντας ταυτόχρονα τις κερδοφόρες ενέργειες μέσα από το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της που συμβάλει στην παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων για την επιχείρηση.


Ανάπτυξη ιστοσελίδων & εφαρμογών

Εξειδικευμένοι προγραμματιστές και σχεδιαστές στον τομέα της ανάπτυξης ιστοσελίδων αλλά και των εφαρμογών web, συνθέτουν την δημιουργία μίας επαγγελματικής και ολοκληρωμένης παρουσίασης της επιχείρησης σας στο διαδίκτυο. H συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών μερικές από τις οποίες αφορούν:

  • Κατασκευή στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου λιανικής (B2C) και χονδρικής (B2B)
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου
  • Δημιουργία portal systems
  • Εφαρμογές τηλε-εκπαίδευσης και ενημέρωσης (e-learning)
  • Ειδικές εφαρμογές διαχείρισης πελατολογίου (e-CRM)
  • Ανάπτυξη συστημάτων προγραμματισμού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (e-ERP)
  • Σχεδίαση λύσεων αυτοματοποίησης εταιρικών διαδικασιών
  • Ανάπτυξη λογισμικού κατόπιν παραγγελίας


Υπηρεσίες internet & τεχνική υποστήριξη

Οι υπηρεσίες internet αποτελούν μία από τις σημαντικότερες βάσεις για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας της επιχείρησης και είναι επιτακτική ανάγκη να παρέχουν αξιοπιστία με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στον τομέα της παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται η φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting), κατοχύρωση domain name καθώς και η τεχνική υποστήριξη.