Στείλτε μας το μήνυμά σας

Διαχείριση περιεχομένου

Η διαχείριση περιεχομένου (CMS) περιλαμβάνει την ανανέωση του υλικού μίας ιστοσελίδας με την χρήση ειδικού συστήματος back-end, που επιτρέπει παράλληλα και την πλήρη παρακολούθηση του από την δημιουργία μέχρι και τη δημοσίευση. Με την βοήθεια του CMS επιτυγχάνεται η διαχείριση των κύριων στοιχείων της ιστοσελίδας που περιλαμβάνουν:

  • Κείμενα και φωτογραφικό υλικό
  • Άρθρα και θεματικές κατηγορίες
  • Αρχεία πολυμέσων (video, αρχεία ήχου κτλ)
  • Καταλόγους προϊόντων
  • Ομάδες και χρήστες του συστήματος